Javno naznanilo o javni razgrnitvi SD ZN za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)

ponedeljek, 23. April 2018

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v  Murski Soboti.

Javna razgrnitev bo potekala od 30. aprila do 31. maja 2018.