Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni predstavitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

sreda, 25. September 2019

Številka:  353-0011/2018

Datum:    25.9.2019

Na podlagi 3 odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni predstavitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

Mestna občina Murska Sobota obvešča, da bo javna razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin potekala  od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019  v prostorih Mestne občine Murska Sobota, II. nadstropje - hodnik (pri oglasni deski) v času uradnih ur občinske uprave:

-       ponedeljek od 8.00 do 14.30 ure

-       torek  od 8.00 do 14.30 ure

-       sredo od 8.00 do 15.30 ure

-       petek od 8.00 do 13.30 ure

V času javne razgrnitve bo predlog modelov vrednotenja nepremičnin javno dostopen na spletnem naslovu: https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

Javna  predstavitev predlogov  modelov  vrednotenja nepremičnin za območje OGU Murska Sobota bo v  sredo, 16. oktobra 2019 od 10.00 do 13.00 ure v prostorih Mestne občine Murska Sobota (velika sejna dvorana), Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Mnenja in pripombe bo možno podati do 15. novembra 2019.

Pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in ravni, lastniki posredujejo na pripravljenih obrazcih JR.MV-1 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja (na enačbe, način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje) lastniki na pripravljenih obrazcih JR.MV-2 pošljejo Geodetski upravi RS na elektronski naslov: vrednotenje@gov.si ali na poštni naslov: Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Murska Sobota, 25.9.2019                                                         dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                              Ž U P A N