Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna).