Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje KR2 ''Za ogradi'' v Krogu

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo v času med 28. 3. 2022 ter 28. 4. 2022 potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje KR2 ''Za ogradi'' v Krogu. Javna obravnava bo v sredo, 13. aprila 2022, ob 16.00 uri v Vaško kulturnem domu v Krogu.  

V času javne razgrnitve ima javnost možnost podati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo do vključno četrtka 28. 4. 2022 pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota oziroma na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si. Pripombe se lahko poda tudi na javni obravnavi pisno ali ustno na zapisnik.

Datoteka
Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN Krog
pdf (89.72 KB)