Javno naznanilo Agencije Republike Slovenije za okolje

sreda, 13. Junij 2012

Objavljamo javno naznanilo Agencije Republike Slovenije za okolje glede postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 110 kv Murska Sobota  Lendava na zahtevo stranke Elektro Maribor d.d.