JAVNO NAZANILO – sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za konjeniški park Rakičan (EUP RA 9/2)

Objavljamo JAVNO NAZNANILO, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o možnosti sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za konjeniški park Rakičan (EUP RA 9/2).

Predloge in pripombe se lahko pošlje pisno na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, in sicer v času med 18.5.2022 in 25.5.2022.

Datoteka
Javno naznanilo_sodelovanje javnosti_OPPN RA9-2
pdf (56.22 KB)
Izhodišča_OPPN RA9-2_osnutek
pdf (1.85 MB)