Javni razpis za sofinanciranje programov iz socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2016

torek, 19. April 2016

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja javni razpis za za sofinanciranje programov v letu 2016 na področjih socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. 

Razpisno dokumenatacijo najdete na tej povezavi.