Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

petek, 18. April 2014

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP UPB 2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (3/07-UPB2 s spremembami), Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 51/13) in Prednostnih kategorij za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem, ki jih je sprejel Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota dne 27.02.2013, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota objavlja javni razpis za dodelitev neprofitni stanovanj v najem.

 

Razpis in vloga sta objavljena v priloženi priponki.