Javna razgrnitev Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)

Objavjamo Javno razgrnitev za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)

Zainteresirana javnost lahko poda na razgrnjeno gradivo pripombe v času od 30.11.2020 do vključno 4.01.2021 na naslov Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 , 9000 Murska Sobota ali na e-naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si

 

Datoteka
1_odlok
pdf (114.44 KB)
2_izsek
pdf (376.56 KB)
3_ureditvena situacija
pdf (588.58 KB)
4_infrastruktura
pdf (605.98 KB)
5_povzetek
pdf (462.86 KB)