Javna razgrnitev SD ZN za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki).

Datoteka
Sklep o javni razgnitvi sd zn Lendavska sever
pdf (92.35 KB)