Javna razgrnitev SD ZN za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki), ki bo javno razgrnjen od petka 16.04.2021 do torka 18.05.2021.

Javna obravnava bo potekala 5.05.2021 ob 16.00. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

Vsi zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pripombe in predloge po e-pošti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si ali pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Datoteka
1_sd zn lendavska-sever_odlok s prilogami
pdf (2.22 MB)
2_sd zn lendavska-sever_obraz_postopka
pdf (236.43 KB)
3_sd zn lendavska-sever_povzetek za javnost
pdf (267.39 KB)
4_veljavni odlok_Ur_l_RS_76_11
pdf (210.25 KB)
4_veljavni odlok_Ur_l_RS_110_09
pdf (161.51 KB)
1_sd zn lendavska-sever_izsek iz opn
pdf (325.7 KB)
2_sd zn lendavska-sever_obstoječe parcelno stanje
pdf (2.26 MB)
3_sd zn lendavska-sever_ureditvena situacija
pdf (463.45 KB)
4_sd zn lendavska-sever_priključevanje na gji
pdf (458.5 KB)