Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javna razgrnitev - lokacijska preveritev na Ulici arhitekta Novaka

petek, 31. Januar 2020

Javna razgrnitev - lokacijska preveritev na Ulici arhitekta Novaka v Murski Soboti

Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1314

Elaborat lokacijske preveritve in pobuda investitorja se javno razgrne na spletni strani občine www.murska-sobota.si ter v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) na oglasni deski.

Javna razgrnitev bo trajala 15 dni, od petka 31. januarja 2020 do petka 14. februarja 2020.

V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Mestni svet Mestne občine Murska Sobota ob obravnavi Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve.

V skladu s 56. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) se osebni podatki brez soglasja posameznika ne bodo javno objavljali. Osebni podatki se hranijo in varujejo v skladu s področnimi predpisi.