Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Lendavska-sever" v Murski Soboti ( večnamenski poslovni objekt )