Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu

Objavljamo Sklep z javnmim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenga osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24).

Datoteka
Sklep o javni razgrnitvi oppn Jezera
pdf (1.15 MB)