Izpraznitev ribnika v mestnem parku

torek, 12. April 2016

Zaradi nemotenega delovanja čistilne naprave v mestnem parku, je potrebno pred njenim zagonom dno vodne površine očistiti vsega mulja oziroma ostankov listja.

Izvajalec bo ob tem preveril tudi tesnjenje folije, uredil filtre na ustjih sesalnih cevi ter preveril ustreznost  cevi za prečrpavanje vode. Vseh teh del pa ni mogoče izvesti brez popolne izpraznitve vodne površine.

Zato, kot lastnik in upravljavec mestnega parka, obveščamo javnost, da bo zaradi izvedbe del vodna površina, predvidoma najkasneje do vključno 26.04.2016, izpraznjena. Po izvedbi del pa se bo napolnila z vodo, ko bo nameščen tudi vodomet in izveden ponoven vklop čistilne naprave.