Izjava v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča o poslovanju Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o (CEROP)

Slika
CEROP

Objavljamo izjavo župana dr. Aleksandra Jevška  v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča o poslovanju Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o  (CEROP), ki meni,  da je bilo poslovanje 27 občin ustanoviteljic CEROP-a v letih 2017 in 2018 pri določanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v neskladju s predpisi.

"V Mestni občini Murska Sobota, kot eni izmed 27 ustanoviteljic  tega podjetja, mnenje  Računskega sodišča spoštujemo, se pa z njim ne strinjamo.  Občine so v nastajanju revizije aktivno sodelovale in dajale svoje pripombe, ki pa jih žal Računsko sodišče ni upoštevalo.

Ko bo predsednik Sveta ustanoviteljic CEROP sklical sestanek, se bomo sestali predstavniki občin ustanoviteljic in v roku 3 mesecev izvedli to, kar Računsko sodišče priporoča oz. zahteva, to je, da izvedemo tiste ukrepe, ki jih je možno izvesti in o katerih se bo 27 ustanoviteljic skupaj dogovorilo.

Nekatere izjave, ki se v zvezi z revizijo pojavljajo v javnosti, da so občanke in občani, ki so vključeni v sistem zbiranja in obdelave odpadkov v CEROP plačevali višje položnice zaradi investicije v Mensani, označujem kot populizem. Tako, kot smo v postopku oblikovanja revizije utemeljevali Računskemu sodišču, je mogoče tudi s podatki o investiciji dokazati, da občani zaradi tega niso plačevali višjih položnic storitev."