Gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD ZN za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti

ponedeljek, 30. April 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt).