Gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD ZN za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti