Gradivo za javno razgrnitev

torek, 28. Februar 2012

Spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti