Gradivo za javno razgrnitev

Spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti