Gradivo za javno razgrnitev

Spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

Datoteka
obrazložitev spre LN KajTom zun ur
docx (73.5 KB)
OPPN KAJ-TOM - tekstualni del-sprememba2011-smernice
docx (161 KB)
OPPN K-T-1-SIRSE OBMOCJE-plan 1-širše območje-A3 (1)
pdf (1.33 MB)
spr.OPPN KAJ-TOM - odlok JR feb2012
docx (50.5 KB)
odlok 2005
pdf (4.93 MB)
odlok 2010
pdf (1.98 MB)