Dopolnilo Javnega poziva promotorjem - JZP daljinsko ogrevanje

V nadaljevanju objavljamo prilogo, ki je dopolnilo Javnemu pozivu promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen 31. maja 2016 in ga najdete na tej povezavi.