Digitalni spomenik padlim slovenskim vojakom v 1. svetovni vojni

petek, 5. Februar 2021

V Drevoredu Martina Luthra je začasno postavljen digitalni spomenik padlim slovenskim vojakom v 1. svetovni vojni, ki so pokopani na vojaškem pokopališču v Užgorodu (Ukrajina). Spomenik v tem trenutku še ni v funkciji, digitalna vsebina bo vzpostavljena prihodnji teden.

Mestni občini Murska Sobota in Nova Gorica ter občina Kočevje sodelujejo pri projektu Pot miru – prenos dobre prakse iz Slovenije na vzhod Evrope – od Baltiškega morja do Karpatov, po bojiščih 1. svetovne vojne.

Vodilni partner projekta je ZRC SAZU s slovenske strani in Univerza v Užgorodu z ukrajinske strani. K projektu so povabljeni partnerji iz držav, ki so v 1. svetovni vojni sodelovali v bojih na vzhodni fronti. Uvod v sam projekt je sodelovanje študentov Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede in Univerze v Užgorodu pri spletnih seminarjih, ki so potekali jeseni 2020 na temi slovenski vojaki v Galiciji in Karpatih v letih 1914 in 1915 in ukrajinski vojaki v bojih na soški fronti 1915 – 1917.

Ob tem so nam ukrajinski partnerji predali dokumente o 35 slovenskih vojakih, ki so bili med 1. svetovno vojno pokopani na vojaškem pokopališču v Užgorodu. Na pobudo župana Kočevja Vladimirja Prebiliča so se občine Kočevje, Murska Sobota in Nova Gorica dogovorile, da bodo tem padlim vojakov v Užgorodu postavile digitalni spomenik, na katerega bodo vnesena imena padlih vojakov. Seznam bodo spomladi dopolnile raziskave študentov FDV-ja o tem, kdo so bili ti slovenski vojaki in od kod so prihajali. 

Ker je največ padlih vojakov prav iz Prekmurja, so se župani sodelujočih občin odločili, da bo spomenik začasno postavljen v Murski Soboti. Ko bodo epidemiološke razmere to omogočale, pa bo prepeljan v Užgorod in postavljen na tamkajšnjem vojaškem pokopališču.