Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Dan odprtih vrat za projekt F.A.T.E.

ponedeljek, 17. Oktober 2011

 

 

 

Dan odprtih vrat za projekt F.A.T.E. - posvet

19. oktober 2011

Project FATE  - working tables

19th of October 2011

 

 

From Army to Entrepreneurship ('od vojske do podjetništva') ali kratko FATE je projekt, ki se izvaja v okviru programa Jugovzhodna Evropa, v katerem kot partnerski organizaciji iz Slovenije sodelujeta Mestna občina Murska Sobota in Regionalna razvojna agencija Mura. Projektno partnerstvo zajema predstavnike 8 držav iz JV Evrope (Slovenija, Italija, Madžarska, Hrvaška, BiH, Srbija, Romunija in Grčija).  Projekt je za Pomurje kot tudi Slovenijo pomemben predvsem zaradi možnosti izkoriščanja opuščenih vojaških objektov za razvoj podjetništva.

 

Mestna občina Murska Sobota pripravlja v sklopu projekta prostorske možnosti, ki bodo po preselitvi vojske v nove prostore omogočile transformacijo območja današnje vojašnice v druge namene. Območje vojašnice se zajeda v mestno jedro in je bilo v okviru natečaja v sklopu tega projekta že predmet prostorskih študij. Nastalo je 5 temeljnih predlogov rešitve prostora Lendavska sever, ki danes še aktualno vojaško območje umešča v ta prostor ter predlaga nove rešitve rabe območja, ko vojska na tem območju ne bo več prisotna.

 

Projekt je predstavljen na Oddeleku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe MO M. Sobota. Za vsa vprašanja pa vam bomo na voljo na dan odprtih vrat v sredo 19. oktobra 2011 v popoldanskem času od 16.00 do 18.00 ure v preddverju velike sejne dvorane Mestne občine Murska Sobota.