Članek o obnovi Slovenske ulice v Vestniku

V Vestniku št, 51, ki je izšel 19. decembra 2019 je bil objavljen spodnji prispevek.

Datoteka
Vestnik-PrenovaSlovenske-19.12.2019
pdf (4.04 MB)