Bolezen modrikastega jezika BTV 4 v Sloveniji

četrtek, 26. Maj 2016

Skladno s 94.členom ZUP, vas seznanjamo z  vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi,
v zvezi z določitvijo obdobja z aktivnostjo vektorjev, v povezavi z Boleznijo modrikastega jezika BTV 4 v Sloveniji.