Akcija sterilizacij in kastracij

Slika
Društvo za zaščito živali Pomurja

Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje: ″Skrbnik hišnih živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali). Če imamo več kot 5 odraslih hišnih živali iste vrste več kot 30 dni, se šteje to kot gojitev hišnih živali – dejavnost, ki jo je potrebno prijaviti. (5. člen Zakona o veterinarskih merilih skladnosti). 

Ubijanje mladičev je kaznivo ter nehumano. Nobeno živo bitje ne bi smelo umreti nasilne smrti, tudi živali ne! Zato raje poskrbite za sterilizacijo in kastracijo. 

V Društvu za zaščito živali Pomurja so vam pripravljeni pomagati.

Če nimate kletke za transport mačke si jo sposodite 

Telefonski številki, če rabite pomoč – 070 879 212 ali 040 736 313

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA ŽELENO VETERINARSKO AMBULANTO IN SE PREDHODNO NAROČITE.

Več informacij in kupon za popust za kastracijo ali sterilizacij najdete v pripetem dokumentu.
 

Datoteka
Letak za akcijo pomlad 2022
pdf (386.48 KB)