4,5 milijone za habitate ob Muri

ponedeljek, 1. Februar 2021

Pred dvema letoma je območje Mure postalo tudi Unescovo biosferno območje.

A s tem razvoja na tem območju ni konec. Pred nekaj meseci je namreč vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko podprla 4,5-milijonski projekt obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri, ki se krajše imenuje Natura Mura. S tem se začenja izvedba največjega revitalizacijskega projekta na in ob reki Muri do zdaj.

 

Uredili bodo rokave

»V okviru tega projekta, ki predstavlja največji naravovarstveni projekt za reko Muro, smo partnerji morali izbrati najbolj izvedljive ukrepe, ki bi v kar največji meri prispevali k ohranitvi ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ob reki oziroma k ohranitvi habitatov ob Muri. Tako so predvideni obnove mrtvic, urejanje rokavov, kjer so se vtoki v rokave zamuljili do te mere, da so rokavi ostali brez pritoka vode, pogozdovanja z avtohtonimi drevesi za ohranjanje poplavnega gozda, odstranitve neavtohtone zarasti, odkupi jedrnih habitatnih območij, urejanje travišč ipd. Na območju mestne občine bodo gozdarji izvajali obnovo mehkolesne loke za izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa HT 91E0* oziroma obrečnega vrbovja, jelševja in jesenovja z nadomestitvijo klonskih topolov z vrbami, jelšami in jesenom, odstranili bodo invazivne vrste in zasadili avtohtone, spodbujali bomo pomlajevanje gozdov in še marsikaj. Izvedena bo ureditev več rokavov ob reki Muri, recimo tudi Lukačeve struge in Besnice II, kjer bo poglobljen in očiščen vtok v rokave, kar bo prispevalo k ohranitvi poplavnih gozdov – tudi trdolesne loke, ki je habitatni tip HT 91F0 in spada med obrečne hrastovo-jesenovo-brestove gozdove. Na območju broda pri Krogu, kjer je mestna občina v okviru projekta Go in nature že uredila doživljajsko točko ob Muri, bo dodan interpretacijski poligon na temo trdolesne loke. Za ohranjanje vrst, kot so kačji pastirji, pupki, urhi in druge dvoživke ter tudi žuželke, ki rabijo mlake, bodo obnovljene manjše mlake v poplavnem gozdu ob Muri, tudi na območju mestne občine, določeni deli jedrnih habitatnih območij pa se bodo tudi odkupili,« doprinos projekta opiše Aleš Skalič, strokovni sodelavec pri Razvojnem centru Murska Sobota, ki je eden od partnerjev projekta.

 

Od obnove mrtvic do vzpostavitve interpretacijskih točk

»Obnovili bomo dve mrtvici: Podkovo pri Benici in Zaton pri Petanjcih, kar bosta poleg vodarskih ukrepov, kot so širitve struge in urejanja rokavov, tudi najdražja ukrepa. Skupna površina območij, na katerih se bodo izvajali ukrepi, presega sto hektarjev. Za lažje razumevanje ukrepov in habitatov je predvidena vzpostavitev dvanajstih interpretacijskih območij. Nastali bodo trije informacijski centri, ob tem pa še devet interpretacijskih točk.« Interpretacija ukrepov in območij bo naloga Razvojnega centra Murska Sobota na celotnem območju ob Muri.

 

Natalija Kreft, Soboške novine januar 2021