Pobratena in partnerska mesta

 

1. INGOLSTADT, NEMČIJA

V sredini 60. let prejšnjega stoletja se je v Ingolstadt izselilo veliko ljudi iz naših krajev, ki so tam našli zaposlitev v tovarni AUDI. Z mestom na Bavarskem nas veže dolgoletno partnerstvo, ki je bilo slovesno podpisano  30. 3. 1979. V Ingolstadu od leta 1977 deluje tudi slovensko kulturno prosvetno društvo Lastovka, ki združuje tam živeče Slovence in njihove potomce.

2. PARAĆIN, SRBIJA

Leta 1977 so se na vlaku bratstva in enotnosti srečali vodstvo skupščine občine Murske Sobote s takratnim vodstvom in predstavniki občine Paraćin. Zaradi skupnih interesov je preko dopisovanja zrasla pobuda po tesnejšem sodelovanju in 5. 10 1979 je bila podpisana listina o pobratenju.

3. BETHLEHEM, PENNSYLVANIJA, ZDA

V Bethlehemu, kjer je bila nekoč dobro razvita železarska industrija,  živi veliko potomcev izseljencev iz Prekmurja, ki so po prvi svetovni vojni odšli iskat boljše življenje čez veliko lužo. Pobratenje je bilo podpisano  8. 6. 1996.

4. PODSTRANA, HRVAŠKA

Sodelovanje z mestom v Dalmaciji je zraslo iz prijateljskih izmenjav takratnih nogometnih klubov iz Podstrane in Rakičana, je pa sodelovanje intenzivno tudi na področju turizma. Sporazum o sodelovanju je bil podpisan 27. 1. 2000.

5. TURNOV, ČEŠKA

Partnerstvo z mestom v t.i. »češkem raju« je nastalo na pobudo mesta Turnov in slovenskega veleposlaništva v Pragi. Pozneje se je razvilo sodelovanje na kulturnem in športnem področju. Sporazum o partnerstvu je bil podpisan 16. 6. 2005.

6. KÖRMEND, MADŽARSKA

Na podlagi večletnega dobrega sodelovanja na različnih projektih (3 Parki/ 3 Park in City Cooperation) je bila izražena želja po krepitvi in širitvi le-tega. Listina o partnerskem sodelovanju z mestno občino Körmend je bila podpisana 22. junija 2012.  

 

Mestna občina Murska Sobota si prizadeva za dobro sodelovanje z vsemi partnerskimi mesti na različnih področjih:   kulturne izmenjave (razstave likovnih del, gostovanja različnih glasbenih in gledaliških skupin), sodelovanje na področju športa (izmenjava mladih nogometnih ekip s Paraćinom, odbojkarski teden mladih v Ingolstadtu), ter na področju mladih (večletno sodelovanje v mednarodnem mladinskem gledališko-plesnem projektu Jugenkultursommer v Ingolstadtu)

Skupaj z mestom Paraćin smo izvedli projekt Better records - increased revenues - increased investments oz. »EXCHANGE3«. Gre za projekt sofinanciran s strani EU, v katerem je Mestna občina Murska Sobota izvajala svetovanje na področju davkov, črnih gradenj, zavetišč za živali, itd. Že v preteklosti pa smo na enak način izvajali projekt «EXCHANGE 1«, s katerim smo občini Paraćin nudili svetovanje oz. uvajanje v sistem GIS (Geografsko-informacijski sistem).

Mestna občina Murska Sobota je dolga leta sodelovala na sejmu MIBA v Ingolstadtu, kjer se je predstavljala s turistično ponudbo mesta in regije.

Predstavniki mest se običajno sestanejo najmanj enkrat letno. Mestna občina Murska Sobota povabi predstavnike partnerskih mest na srečanje v Mursko Soboto v času Festivala Soboški dnevi ali ob občinskem prazniku).

Foto: Mednarodni mladinski projekt "Brez meja" v partnerskih mestih Ingolstadt in Murska Sobota, julij 2013

Sodelovanje v korist vseh obcanov_SN december 2017, stran 14
pdf (131.28 KB)