Nekdanji župani

Župani Murske Sobote od leta 1919

Galerija nekdanjih županov1919 - prvi župan od 2. 10. 1919 je bil gerent Alojz Kerševan, policijski svetnik

1920 - 1923 - od januarja 1920 gerent Gustav Puš, višji policijski komisar

1923 - 1926 - od 24. marca 1923 je bil gerent dr. Ludvik Šömen, odvetnik

1926 - 1932 - od januarja 1926 je bil gerent Jožef Benko, hotelir

18. decembra 1927 postal izvoljeni župan in po njegovi izvolitvi za poslanca je bil imenovan:

1932 - 1933 - od 15. oktobra 1932 za župana Anton Koder, notar

1933 - 1945 - Ferdinan Hartner, veleposestnik

1945 - Barsukov, major Rdeče armade, komandant mesta, od aprila do sredine maja

1945 - 1946 - Karel Jug, kleparski mojster

1946 - 1948 - Jože Velnar, učitelj in družbenopolitični delavec

1948 - 1951 - Jože Kološa, gradbinec

1951 - 1957 - Jože Velnar, učitelj in družbenopolitični delavec

1957 - 1962 - Karel Lutar, družbenopolitični delavec

1962 - 1967 - Janez Lanščak, diplomirani ekonomist

1967 - 1969 - Štefan Toth, diplomirani pravnik

1969 - 1974 - Boris Goljevšček, diplomirani ekonomist

1974 - 1982 - Karel Sukič, diplomirani politolog

1982 - 1985 - Martin Horvat, diplomirani pravnik

1985 - 1986 - po predčasnem odstopu Martina Horvata je nekaj časa opravljal to vlogo podpredsednik Štefan Ošlaj, diplomirani ekonomist

1986 - 1997 - Andrej Gerenčer, diplomirani ekonomist; po izvolitvi za poslanca državnega zbora so bile predčasne volitve in izvoljen je bil:

1997 - 2004 - Anton Slavic, ekonomist

2004 - 2014 - Anton Štihec, diplomirani inženir gradbeništva

2014 - 2022 - dr. Aleksander Jevšek, pravnik

 

V sejni sobi Kabineta župana Mestne občine Murska Sobota se nahaja t. i. galerija nekdanjih županov s portrteti vseh nekdanjih in sedanjega župana Murske Sobote.

 

Seznam soboških županov je pripravil mag. Franc Kuzmič.