6. seja mestnega sveta

Mandat
2018 - 2022
Posnetek seje
Vabilo
Vabilo - 6. seja mestnega sveta
pdf (581.9 KB)
Predlog za razširitev dnevnega reda 6. seje mestnega sveta
pdf (423.81 KB)
Gradivo
Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota - gradivo I. del
pdf (7.17 MB)
Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota - gradivo II. del
pdf (7.11 MB)
Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota - gradivo III. del
pdf (4.1 MB)

Točke seje