Okvirni letni terminski plan sej Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Okvirni letni terminski plan sej Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota v letu 2023:

 

Seja Predvideni datum Dan v tednu
2. seja mestnega sveta januar 2023  
3. seja mestnega sveta februar 2023  
4. seja mestnega sveta marec 2023  
5. seja mestnega sveta maj 2023  
6. seja mestnega sveta junij 2023  
7. seja mestnega sveta oktober 2023  

8. seja mestnega sveta

december 2022