Komisija za romska vprašanja

Predsednik

Darko Rudaš

Člani

 • Bernardka Ružič
 • Jožefa Sapač
 • Rok Petje
 • Staša Horvat
 • Drago Vigali
 • Marjan Horvat

 

Pristojnosti iz 8. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007)

 • spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
 • obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice;
 • dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
 • obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture;
 • sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.

 

Komisija obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestne občine, ki se nanaša na:

 • položaj, pravice in razvojne možnosti pripadnikov romske skupnosti,
 • vprašanja varstva, vzgoje in izobraževanja pripadnikov romske skupnosti,
 • razvoja kulturne dejavnosti in drugih oblik dejavnosti pripadnikov romske skupnosti,
 • in ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet