Lokalne volitve 2014

SEZNAM LIST KANDIDATOV IN KANDIDATUR ZA LOKALNE VOLITVE 2014

Seznam kandidatov za župana MOMS

Seznam kandidatov za mestni svet MOMS

Seznam kandidatv za svete KS in MČ

Seznam kandidatov za predstavnika romske skupnosti

 

SPLOŠNO

Razpis redne volitve v občinske svete in volitve županov

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in župana MOMS

Odlok o številu članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov MOMS

Poziv za predlaganje članov volilnega odbora

Predlog za člana volilnega odbora 

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju tajnika občinske volilne komisije

Obrazec_sporočilo o organizatorju volilne kampanje

Pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitve kandidatov v javnem glasilu Soboške novine

Zapisnik občinske volilne komisije_preizkus kandidature

Sklep o delnem povračilu stroškov

Rokovnik Državne volilne komisije

Posebne oblike glasovanja

Spolne kvote 2014

Obrazec - glasovanje na domu

 

VOLITVE ŽUPANA

Razpis za volitve članov občinskih svetov in volitve županov

Kandidatura za župana

Soglasje s kandidaturo  za župana

Sklep o določitvi volišč za volitve za župana

Obrazec_podpora kandidaturi za župana

 

VOLITVE ČLANOV MESTNEGA SVETA

Razpis za volitve članov občinskih svetov

OBRAZEC kandidatura občinski svet

OBRAZEC soglasje kandidata občinski svet

Sklep o določitvi  volišč za volitve članov mestnega sveta

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov za kandidaturo

Obrazec_podpora za člana občinskega sveta

 

VOLITVE ČLANA MESTNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

Sklep o določitvi volišč in območij volišč

Sklep o imenovanju tajnika posebne občinske volilne komsije

Obrazec_kandidatura romski svetnik

Obrazec_izjava romski svetnik

Obrazec_podpora za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

 

VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI

Razpis za volitve članov svetov KS in MČ

Navodila v zvezi z izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti

OBRAZEC Soglasje kandidata KS

OBRAZEC Kandidatura politicna stranka KS

OBRAZEC Kandidatura volivci KS

 

PLAKATNA MESTA

Pogoji za plakatiranje