Javne objave

petek, 25. November 2011

Mestna občina                                                                                   

Murska Sobota

 

četrtek, 24. November 2011

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

sreda, 16. November 2011

RAZPIS 

za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

 

ponedeljek, 14. November 2011

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

ponedeljek, 7. November 2011

Spoštovani starši!

ponedeljek, 24. Oktober 2011

 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS, 105/2008-Odl.US, 11/2011 in 28/2011- Odl.US) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007), župan Mestne občine Murska Sobota objavlja naslednje

 

 

 

POGOJE

sreda, 19. Oktober 2011

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na svoji 7. seji, dne 15. septembra 2011, sprejel Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota. Akcijski načrt je sestavljen iz uvoda, akcijskega načrta in posebnega dela – prostorske ureditve – prostori, ceste in drugo v Mestni občini Murska Sobota in krajevnih skupnostih Mestne občine Murska Sobota, ki jih najdete v spodnjih dokumentih.

torek, 18. Oktober 2011

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje vas vabi na brezplačno delavnico s področja pridobitne dejavnosti društev.

ponedeljek, 17. Oktober 2011

 

 

 

Dan odprtih vrat za projekt F.A.T.E. - posvet

19. oktober 2011

Project FATE  - working tables

19th of October 2011

 

 

petek, 14. Oktober 2011

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0041/2011-2 (187)

Datum:

14.10.2011

 

 

 

 

petek, 14. Oktober 2011

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

torek, 11. Oktober 2011

Svet krajevne skupnosti Bakovci je na svoji 7. seji, 6. oktobra 2011 sprejel odstop dosedanjega predsednika  Silva Voharja, ki je iz položaja odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Svet krajevne skupnosti je odstop sprejel,  z željo, da Vohar ostane član sveta krajevne skupnosti.

četrtek, 6. Oktober 2011

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota obvešča člane mestnega sveta in javnost, da  so dokončna poročila Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota na vpogled na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, v pisarni številka 8 (III. vhod, prvo nadstropje).

torek, 4. Oktober 2011

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0314/2011-6 (187)

Datum:

4.10.2011

 

 

 

 

 

torek, 4. Oktober 2011

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0314/2011-6 (187)

Datum:

4.10.2011

 

 

 

 

 

petek, 23. September 2011
 

 

ponedeljek, 12. September 2011
 
sreda, 31. Avgust 2011

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0034/2011-3 (187)

Datum:

31.8.2011

 

 

 

 

ponedeljek, 25. Julij 2011

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS, št.58/2011 z dne 22.7.2011 objavila Namero o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb za postavitev sončnih elektrarn na objektih v lasti Mestne občine Murska Sobota.

ponedeljek, 11. Julij 2011

Mestna občina Murska Sobota objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin na območju Severno obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota.

Strani