Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

četrtek, 21. Junij 2012

V priponki objavljamo dopis Komunale javnega podjetja d.o.o.  v zvezi s polnjenjem individualnih bazenov s hidrantov in prosimo, da navodila dosledno upoštevate.

četrtek, 21. Junij 2012

V priponki objavljamo ukrepe za racionalizacijo porabe vode zaradi suše na vodovodnem sistemu Murska Sobota, ki jih je posredovala Komunala javno podjetje d.o.o. in prosimo, da navodila dosledno upoštevate.

sreda, 13. Junij 2012

Objavljamo javno naznanilo Agencije Republike Slovenije za okolje glede postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 110 kv Murska Sobota  Lendava na zahtevo stranke Elektro Maribor d.d.

torek, 12. Junij 2012

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec (za področje turizma) v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, je bila izbrana kandidatka.

petek, 1. Junij 2012

 

petek, 1. Junij 2012

Na podlagi četrtega odstavka 29.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10), 48.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11) in 5.čl.Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.100/07), Mestna občina Murska Sobot

četrtek, 31. Maj 2012

V letošnjem letu je z mesecem aprilom pričela veljati nova uredba o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Uredba o izrabljenih vozilih, Ur.l.RS, 32/2011 s spremembami), ki naj bi na to področje vnesla več reda.

ponedeljek, 28. Maj 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

ponedeljek, 28. Maj 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

sreda, 23. Maj 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

torek, 22. Maj 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

ponedeljek, 21. Maj 2012

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

 SVETOVALEC  (za področje turizma)

ponedeljek, 21. Maj 2012

Mestno redarstvo, ki deluje v sklopu občinske uprave Mestne občine Murska Sobota, bo od 21. do 25. maja 2012 pristopilo k občanom s predstavitvijo svojega področja dela.

četrtek, 17. Maj 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

sreda, 16. Maj 2012

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/1997, 75/2006) objavlja razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota za leto 2012.

četrtek, 10. Maj 2012

Obevščamo vas, da prihaja k županu Mestne občine Murska Sobota na obisk poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Zver. Sestanek bo jutri, dne 11. 5. 2012 ob 14. uri v prostorih Urada župana, Kardoševa 2.

petek, 4. Maj 2012

Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik bo v petek, 18. maja 2012 od 9.30 ure dalje poslovala na Mestni občini Murska Sobota. Za pogovor se lahko prijavite na brezplačni telefonski številki 080 15 30 do četrtka, 17. maja 2012.

četrtek, 3. Maj 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

ponedeljek, 30. April 2012

 

 

Mestna občina

torek, 24. April 2012

V priponki je Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota.

petek, 20. April 2012

V Uradnem listu RS št. 29/2012 z dne 20.4.2012 je bilo objavljeno Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v Dvorcu Rakičan v najem. Razpisna dokumentacija se nahaja v spodnjem dokumentu. Rok za oddajo je 8.5.2012 do 11.00.

četrtek, 19. April 2012

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

Številka:

430-0020/2012-2 (187)

Datum:

10.4.2012

 

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Številka:

711-0025/2011-12 (187)

Datum:

10.4.2012

 

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Številka:

023-0003/2012-2 (187)

Datum:

10.4.2012

 

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0009/2012-3 (187)

petek, 6. April 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

četrtek, 5. April 2012

Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja na območju Mestne občine Murska Sobota do preklica še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

torek, 3. April 2012

Kosovni odpadki nastajajo v gospodinjstvih vse leto, zaradi svoje velikosti, oblike in teže pa niso primerni za oddajo v zabojnik za ostale odpadke. Z uvedbo novega načina zbiranja kosovnih odpadkov bo storitev postala povzročiteljem odpadkov prijaznejša. Pozabite lahko na:

petek, 30. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

Strani