Javne objave

četrtek, 21. Oktober 2021

Objavljamo obvestilo NIJZ glede cepljenja proti sezonski gripi.

sreda, 20. Oktober 2021

Na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) daje Mestna občina Murska Sobota na vpogled zainteresirani strokovni in splošni javnosti, osnutek Statuta Mestne občine Murska Sobota in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.

petek, 15. Oktober 2021

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku objavlja razpis za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.

četrtek, 14. Oktober 2021

NIJZ obvešča, da v okviru projekta, Ukrepi na področju obvladovanja širitve Covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah, nameravajo v naslednjih dveh letih razviti programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo brezplačna in dostopna različnim profesionalnim skupinam.

četrtek, 14. Oktober 2021

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča javnost, da je na njihovem spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/) javno objavljena študija variant s predlogom najustreznejše variante za pripravo državnega prostorskega načrta za daljnovod 2  110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21.

ponedeljek, 11. Oktober 2021

Obveščamo vas, da bodo od torka, 12. oktobra do srede 20. oktobra 2021 na križišču Ulice Staneta Rozmana s Cvetkovo ulico potekala gradbena dela navezave kanalizacijskega kolektorja in vodovoda na obstoječe komunalne vode.

ponedeljek, 11. Oktober 2021

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora  SO 17/1, s katerim se potrjujejo izhodišča za pripravo OPPN ter začne postopek priprave OPPN za podenoto urejanja prostora SO 17/1.

petek, 8. Oktober 2021

Objavljamo termine in lokacije cepljenja proti COVID-19 v Zdravstvenem domu Murska Sobota, ki veljajo od 11. oktobra naprej.

ponedeljek, 4. Oktober 2021

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo s tem J A V N I M   N A Z N A N I L O M obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 ´ 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21.

ponedeljek, 4. Oktober 2021

Obveščamo vas, da bo v soboto, 9. oktobra popolna zapora Mojstrske ulice zaradi asfaltiranja.

Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

četrtek, 23. September 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota. Razpis je objavljen na tej povezavi.

ponedeljek, 20. September 2021

Vse udeležence v cestnem prometu obveščamo, da bo Slovenska ulica v sredo 22. 9. v času od 7.00 do 14.00 ure zaprta za promet, zaradi izvedbe prireditve Dan brez avtomobila in parkirni dan v sklopu dogodkov Evropskega tedna mobilnosti.

ponedeljek, 20. September 2021

V Uradnem listu RS,  št. 150/21 je bil objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota za leto 2021.

Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

 

sreda, 15. September 2021

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) Mestna občina Murska Sobota s tem JAVNIM NAZNANILOM obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1.

sreda, 15. September 2021

Objavljamo razpis za delovno mesto RAVNATELJA (m/ž) Otroškega počitniškega doma Murska Sobota v Baški

torek, 7. September 2021

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v središču Murske Sobote dokončal 27 novih javnih najemnih stanovanj na Kocljevi ulici v Murski Soboti.

torek, 7. September 2021

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih, ki bo javno razgrnjeno od torka, 7. 9. 2021 do petka, 8. 10. 2021.

torek, 7. September 2021

V obdobju med septembrom 2021 in majem 2022 bomo izvajali celovito prenovo Ulice Staneta Rozmana v sklopu projektov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih. Zavedamo se, da bo ta investicija vplivala tudi na življenje prebivalcev in uporabnikov poslovnih prostorov s tega območja, zato vas želimo seznaniti z nekaterimi ključnimi informacijami glede poteka prenove.

sreda, 1. September 2021
četrtek, 26. Avgust 2021

Društvo za zaščito živali Pomurja objavlja AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ, NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU in v MOŠKANJCIH od 1. 9. do 31. 10. 2021

četrtek, 26. Avgust 2021

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti, ki bo javno razgrnjeno od četrtka 26. 8. 2021 do ponedeljka 27. 9. 2021.

ponedeljek, 23. Avgust 2021
sreda, 28. Julij 2021

Objavljamo vabilo na 3. javni posvet – Vse o cepljenju proti covidu-19 – o učinkovitosti in varnosti cepiv.  Posvet je namenjen splošni javnosti in je povsem odprtega tipa. Potekal bo po Zoom. 

Dogodek pripravlja Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Javnost želijo še dodatno informirati, da so cepiva varna in učinkovita.Pospešitev cepljenja je izjemno pomemben nacionalni cilj.

torek, 13. Julij 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja strokovno - tehnično delovno mesto PRAVNIK VII/2 (za javna naročila in pravne zadeve) M/Ž v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

ponedeljek, 5. Julij 2021

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ti stojijo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah.

četrtek, 1. Julij 2021

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 5. julija 2021, in najkasneje do petka, 16. julija 2021 izvedena popolna zapora na Kocljevi ulici.

 

sreda, 30. Junij 2021

V priponki objavljamo Obvestilo glede cepljenja COVID-19brez naročanja v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

 

sreda, 23. Junij 2021

MIKK Murska Sobota kot javni zavod ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota, nudi zainteresiranim štipendistom Mestne občine možnost opravljanja obvezne prakse čez poletje in jesen.

petek, 18. Junij 2021

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 21. junija do torka, 29. junija 

POPOLNA zapora Slovenske ulice (od krožišča pri Zvezdi do Slomškove ulice)

četrtek, 17. Junij 2021

Potnike obveščamo, da se bo zaradi popolne zapore Slovenske ulice od ponedeljka 21.6. – do torka 29.6. linija mestnega prevoza SOBOČANEC 1 izvajala po obvozu. Obvozna trasa mestne linije SOBOČANEC 1 bo urejena preko Gregorčičeve ulice.

Strani