Javne objave

ponedeljek, 23. November 2020

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus).

petek, 20. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan:

ponedeljek, 16. November 2020

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo od srede 18. 11. 2020 dalje zaradi gradbenih del izvedena popolna zapora Kardoševe ulice.

petek, 13. November 2020

Na podlagi Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020), smiselne uporabe Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB, Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11 in 25/17) ter 31. in 34. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), izdajam naslednjo

petek, 13. November 2020

Skladno z odlokom o zajezitvi in obvladovanju epidemije COVID-19  je Vlada Republike Slovenije sprejela odlok o začasni prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, ki bo v veljavi od 16. novembra 2020 od 00.00 ure naprej. 

petek, 13. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan.

torek, 10. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan

četrtek, 5. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan.

četrtek, 5. November 2020

JAVNO NAZNANILO - Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti.

sreda, 4. November 2020

V prihodnjih dneh bo izvajalec gradbenih del začel z urejanjem kolesarskih povezav ob Lendavski ulici (območje stanovanjskih blokov ob trgovini Merkator).

V priponki je obvestilo stanovalcem in poslovnim subjektom na Lendavski ulici.

 

torek, 3. November 2020

Obvestilo za vse najemnike poslovnih prostorov ali drugega stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota ter poslovne subjekte, ki uporabljajo javne površine in so zavezanci za plačilo občinske takse po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota.

ponedeljek, 2. November 2020

v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (UL RS št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020) bo Pokrajinska in študijska knjižnica v ponedeljek, 2. 11. 2020, ponovno odprta.

petek, 30. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan

sreda, 28. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo o nudenju psihosocialne pomoči v času epidemije.

torek, 27. Oktober 2020

Navodila Pokrajinske in študijske kniižnice Murska Sobota o dostavi knjižničnega gradiva na dom v času izrednega zaprtja knjižnice.

ponedeljek, 26. Oktober 2020

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (UL RS št. 152/2020) so vse enote knjižnice od sobote, 24. 10. 2020, zaprte do preklica.

 

petek, 23. Oktober 2020

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije ter skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje virusne okužbe, sporočamo, da do nadaljnjega na Mestni občini Murska Sobota NI uradnih ur (v obliki osebnih obiskov v občinski stavbi, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota).

četrtek, 22. Oktober 2020

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje  v okviru Regionalnega stičišča nevadnih organizacij Pomurja organizira online informativni delavnici za vse, ki jih zanima prijava projekta na razpis LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh, ki sta odprta do 15. decembra.

sreda, 21. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan.

torek, 20. Oktober 2020

V priponki objavljamo Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Murska Sobota.

torek, 20. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo podjetja Saubermacher Komunala Murska Sobota

petek, 16. Oktober 2020

Mestna občina Murska Sobota objavlja razpis za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.

 

 

petek, 16. Oktober 2020

Objavljamo Odredbo o prepovedi vseh kulturnih, športnih in drugih prireditev v Mestni občini Murska Sobota, ki jih organizirajo in izvajajo javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Murska Sobota.

 

petek, 16. Oktober 2020

Objavljamo Odredbo o merjenju telesne temperature ob vstopu v občinsko stavbo Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

 

petek, 16. Oktober 2020

V imenu organizatorjev občinske slovesnosti ob  dnevu reformacije (Mestna občina Murska Sobota, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Podružnica Pomurje in Slovenska evangeličanska cerkev), ki je bila načrtovana v  četrtek, 22. oktobra 2020, vam sporočamo, da je zaradi širjenja virusa Covid 19, proslava odpovedana.

 

petek, 16. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan

četrtek, 15. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan:

četrtek, 8. Oktober 2020

Objavljamo predlog Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Murska Sobota.

sreda, 7. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan

petek, 2. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan.

Strani