Javne objave

četrtek, 22. April 2021

V lanskem letu se je  na Kroški ulici v Murski Soboti začela izvajati investicija celovite obnove v sklopu projekta trajnostne mobilnosti »Urejanje kolesarskih povezav – 2 faza“. Od tedaj so se na Kroški ulici izvajale številne aktivnosti, kjer ste bili vključeni tudi prebivalci.

ponedeljek, 19. April 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet bo odsvojitev solastniškega deleža do ½ na nepremičnini parc. št. 3698 k.o. 127 - Krog, kmetijsko zemljišče površine 4.300,50 m2.

petek, 16. April 2021

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki), ki bo javno razgrnjen od petka 16.04.2021 do torka 18.05.2021.

petek, 16. April 2021

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE  OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2021

petek, 16. April 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja strokovno - tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (za področje informatike in digitalizacije)

petek, 9. April 2021

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki).

sreda, 31. Marec 2021

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (UL RS št. 47/21 z dne 29. 3. 2021) bodo vse enote knjižnice ZAPRTE od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021Bibliobus ne vozi.

ponedeljek, 29. Marec 2021

Objavljamo objavo o programu društva Mozaik, so.p., »Pomoč na vratih« - terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo, kjer nudijo psihosocialno podporo tudi osebam v finančnih stiskah. 

ponedeljek, 22. Marec 2021

Objavljamo JAVNO NAZNANILO, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o možnosti sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih.

ponedeljek, 15. Marec 2021

Obveščamo vas, da so v Uradnem listu RS št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021 objavljeni javni razpisi s področja kulture, izobraževanja in mladine in športa.

petek, 12. Marec 2021

Objavljamo novice Društva za zaščito živali Pomurja.

sreda, 10. Marec 2021

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za področje zdravstva in socialnega varstva) M/Ž v Oddelku za negospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota.

 

torek, 9. Marec 2021

Obveščamo vas, da je javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o., kot upravljavec pokopališča v Murski Soboti,  na svojih spletnih straneh objavilo Javno zbiranje vlog za najem grobnic na pokopališču v Murski Soboti.

ponedeljek, 8. Marec 2021

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka OPPN za gramoznico ''JEZERA'' V Rakičanu, ki bo javno razgrnjen od ponedeljka 8.03.2021 do srede 7.04.2021. Javna obravnava bo potekala 17.03.2021 ob 16.30. uri v vaško gasilskem domu v Rakičanu.

ponedeljek, 1. Marec 2021

Objavljamo obvestilo Vrtca Murska Sobota o vpisu otrok novincev za šolsko leto 2021/2022.

petek, 26. Februar 2021

Objavljamo Sklep z javnmim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenga osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24).

četrtek, 25. Februar 2021

Občanke in občane obveščamo, da se od 1. marca 2021 naprej mestni liniji Sobočanec 1 in Sobočanec 2 izvajata po delno spremenjenih voznih redih.

sreda, 24. Februar 2021

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (za področje informatike in digitalizacije) M/Ž v Sekretariatu za splošne zadeve

sreda, 24. Februar 2021

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto  STROKOVNI SODELAVEC V (za arhiv) M/Ž v Sekretariatu za splošne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

torek, 16. Februar 2021

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto PRIPRAVNIK - PRAVNIK VII/2 (za premoženjskopravne zadeve) M/Ž v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

torek, 9. Februar 2021

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu ter začne postopek prprave predmetnega OPPN.

torek, 26. Januar 2021

V priponki objavljamo obvestilo društva za socialno vključenost Mozaik, glede oprostitve RTV prispevka.

sreda, 20. Januar 2021

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da bo od 1. februarja 2021 naprej potekala Akcija sterilizacij/ kastracij psov in mačk in bo trajala dva meseca. 

Več informacij in kupon za popust najdete v priloženih priponkah.

ponedeljek, 4. Januar 2021

V priponki objavljamo obvestilo Zdravstvenega doma Murska Sobota, kjer bodo danes, 4. 1. 2021 začeli s sprejemanjem prijav za cepljenje proti virusu SARS-CoV-2.

četrtek, 31. December 2020

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bodo v Zdravstvenem domu Murska Sobota, v ponedeljek 4. 1. 2021 pričeli s prostovoljnim brezplačnim testiranjem na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) za prebivalce občin v pristojnosti Zdravstvenea doma Murska Sobota.

ponedeljek, 21. December 2020

Z 22. 12. 2020  začne veljati sklep, ki razveljavi Odredbo o začasnem neizvajanju posameznih določil Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota, ki se nanaša na obveznost plačila parkirnin na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota.

petek, 18. December 2020

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota na podlagi Zakona o urejanju prostora sporoča, da javne obravnave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus) zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ne bo.

torek, 15. December 2020

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja SO 91 v Murski Soboti, s katerim se potrjujejo izhodišča za pripravo OPPN ter začne postopek priprave OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti.

 

torek, 15. December 2020

Mestne linije avtobusa v Mestni občini Murska Sobota (Sobočanec 1 in Sobočanec 2) se bodo od 15. decembra do 23. decembra izvajale po normalnih enournih intervalih.

ponedeljek, 14. December 2020

Mestna občina Murska Sobota objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota.

Strani