Energetsko svetovanje mreže ENSVET

 

 

                  Prenavljate?

Gradite?

                                Vas pozimi zebe?

 

                  Je poleti vroče doma?

So računi za vodo, elektriko, ogrevanje visoki?

          Kaj pa denar za energetsko prenovo?

 

 

Odgovore poiščite v VAM NAJBLIŽJI (https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna) svetovalni pisarni!

Kaj vse so teme svetovanja?

 1. Ogrevanje:
 1.  Energetska sanacija stavb ali energetska zasnova novogradenj in skoraj-nič energijskih hiš: (https://ekosklad.si/prebivalstvo/informacije/strokovni-prispevek/novogradnje-in-prenova-stavb)

 

 1. Obnovljivi viri energije:

 

 1. Možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, j.s. (https://ekosklad.si/prebivalstvo/informacije/nasvet/informativne-zlozenke-o-najpogostejsih-ukrepih)
 • Nepovratna sredstva (subvencije)
 • Ugodni krediti 3-mesečni Euribor + 1,3 %
 • Pogosta vprašanja Eko skladu (https://ekosklad.si/prebivalstvo/informacije/pogosta-vprasanja)

 

 1. Mobilnost
 • Električna in druga vozila na alternativne pogone

 

 1. Varčevanje energije

Na svetovanje se pripravite

 1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku
 2. Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.
 3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu
 4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe
 5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije
 6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.

 

 KREDITI

 

JP 65OB19  (https://ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=121)

Kreditiranje okoljskih naložb občanov

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

JP 67SUB-OBPO19 (https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-obpo19-nepovratne-finanne-spodbude-za-nove-skupne-nalobe-veje-energijske-uinkovitosti-starejih-stavb-s-tremi-ali-ve-posameznimi-deli-stavbe-2)

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

JP 48SUB-SKOB17 (https://ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=117)

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

JP 71SUB-SO19 (https://ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=177)

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

JP 74SUB-OB19 (https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-74sub-ob19-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-nove-nalobe-rabe-obnovljivih-virov-energije-in-veje-energijske-uinkovitosti-stanovanjskih-stavb)

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

JP 73SUB-sNESOB19 (https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-73sub-snesob19-nepovratne-finanne-spodbude-obanom-za-skoraj-ni-energijske-stavbe)

Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe

JP 79SUB-EVOB20 (https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-69sub-socob19)

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

JP 69SUB-SOCOB19 (https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-69sub-socob19)

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

 

Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih najdete na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, skupaj s tehničnimi podrobnosti načrtovanih investicij pa jih lahko pridobite tudi v svetovalni pisarni.

Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva:

Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za občane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. V primeru, ko dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.

Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:

Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01-241-48-20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.

 

Eko sklad, j.s.