Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Zamenjava strešne kritine nad objektom Gledališče Park v Murski Soboti

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 15. 7. 2020 pod št. JN004475/2020-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

Zamenjava strešne kritine nad objektom Gledališče  Park v Murski Soboti.

Razpis je odprt do 30.07.2020 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 7. 2020 ob 10.01 uri na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrob...

Link Portal javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=360669

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil Popravek z dne 21.7.2020. Popravek se nanaša na spremembo razpisne dokumentacije z dne 21.7.2020 ter vzorec pogodbe.

Prosimo, da ponudniki upoštevajo spremembo z dne 21.7.2020. Sprememba je v dokumentaciji označena z rdečo barvo, nanaša se na točko 3.4 Finančno zavarovanje.

Rok za prijavo: 
četrtek, 30. Julij 2020