Romska skupnost v Mestni občini Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, ki leži v severovzhodnem delu Slovenije v regiji Pomurje, je dom za več kot 1100 Romov, ki živijo v naseljih Pušča, Černelavci, Nemčavci in v mestu Murska Sobota. Romsko prebivalstvo v občini je raznoliko in vključeno v številne društvene dejavnosti.

Slika
Pušča

Naselje Pušča je največje in najstarejše romsko naselje v Prekmurju, z okoli 533 prebivalci, ki živijo v približno 218 gospodinjstvih. Naselje se lahko pohvali z urejenimi hišami, vrtcem, trgovino, gostinskim lokalom in športno-rekreativnim centrom. Pušča ima tudi lastno reševalno ekipo in turistična društva, ki sodelujejo v različnih projektih ter pri številnih dogodkih. Kljub temu se naselje sooča z izzivi, kot so nizka stopnja zaposlenosti, visoka odvisnost od socialnih prejemkov in potreba po izboljšanju stanovanjskih razmer za nekatere družine ter s slabo cestno in prometno infrastrukturo.

Mestna občina Murska Sobota je v zadnjih letih opravila izjemno delo na področju zagotavljanja infrastrukturnih pogojev ter ureditve celotnega romskega naselja Pušča. S strani občine je bilo vloženega veliko truda, energije in tudi sredstev. Lahko rečemo, da je na tem področju Pušča postala popolnoma enakovredno in primerljivo naselje vsem preostalim naseljem v Mestni občini Murska Sobota.

Seveda pa sedaj prihajamo v neko novo fazo, kjer je potreben tudi razvojni preboj na drugih področjih, ki bo dvignil predvsem življenjski standard in položaj Romov. Nenazadnje želimo, da Pušča sledi ambiciozni razvojni viziji Mestne Občine Murska Sobota po celovitem in organiziranem razvoju na vseh področjih. Seveda pa je odgovornost v prvi vrsti na krajanih in krajankah Pušče, da prispevajo k lastnemu razvoju. Po drugi strani pa so institucije tiste, ki lahko ponudijo vso potrebno podporo za nadaljnji razvoj.

Več informacij:

https://www.rcms.si/aktualno/pusca-model-vkljucevanja-romov-ki-navdihuje-evropo

Akcijski načrt za razvoj romske skupnosti v Mestni občini Murska Sobota za obdobje 2023 - 2030

Akcijski načrt za razvoj romske skupnosti v Mestni občini Murska Sobota za obdobje 2023-2030 je dokument, ki ga je pripravila Mestna občina Murska Sobota, saj ima romska skupnost v občini posebne potrebe in izzive, ki jih je treba nasloviti, da bi zagotovili njihovo enakovredno vključevanje v lokalno skupnost. Cilj dokumenta je izboljšati položaj romske skupnosti v občini in zagotoviti njihovo enakovredno vključevanje v lokalno skupnost.

Naš cilj je ustvariti kvalitetno, varno in privlačno okolje za romsko skupnost, kjer bodo lahko enakopravno sodelovali v družbenem, gospodarskem in kulturnem življenju. S tem namenom bomo zagotovili enak dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in primernih bivalnih pogojev. Hkrati želimo opolnomočiti romsko skupnost, da bodo lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju lastne prihodnosti in prihodnosti širše družbe. Z ustvarjanjem priložnosti in razvojem spretnosti bomo opremili romsko skupnost z orodji in znanjem, ki jih potrebujejo za uspeh, pri čemer bomo še posebej poskrbeli za podporo mladih.

V dokumentu so opredeljena prioriteta področja, ki jih je treba obravnavati v razvoju romske skupnosti. Med njimi so zagotavljanje kakovostnega in zdravega bivalnega okolja ter izboljšanje dostopa do stanovanj in stanovanjski razvoj Pušče. Poleg tega se bo pozornost namenila tudi izobraževanju, zaposlovanju in socialni varnosti romske skupnosti.

 

Več informacij:

https://www.rcms.si/aktualno/pusca-model-vkljucevanja-romov-ki-navdihuje-evropo

Akcijski načrt za razvoj romske skupnosti v MOMS
pdf (8.35 MB)