VZPOSTAVITEV DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA (DNS) ZA IZVAJANJE STORITEV PROJEKTIRANJA projekta EIB ELENA MOBILITY

Kategorija: 

Mestna občina Novo Mesto je za naročnike  (med katerimi je tudi Mestna občina Murska Sobota) objavila skupno javno naročilo in sicer prvo fazo vzpostavitve Dinamičnega nabavnega sistema (DNS) za izvajanje storitev projektiranja projekta EIB ELENA MOBILITY.

Mestna občina Murska Sobota v okviru tega javnega naročila razpisuje:

a) Noršinska ulica (nova projektna dokumentacija)

b) Slomškova ulica (novelacija PZI)

c) Gregorčičeva ulica (novelacija PZI)

Zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe. Spodaj prilagamo povezavo do objavljenega javnega naročila (DNS).

Povezava do objave:

 https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=400085

Predmet DNS zajema izvajanje storitev, ki so razdeljene v naslednje kategorije:

a) 1. kategorija: storitve projektiranja površin za kolesarje in pešce ,

b) 2. kategorija: storitve projektiranja površin za kolesarje in pešce, ki vključujejo premostitvene objekte

c) 3. kategorija: storitve projektiranja postajališč za električna vozila in polnilne infrastrukture

d) 4. kategorija: celovite storitve projektiranja prometnih ureditev

e) 5. kategorija: storitve projektiranja IKT za optimizacijo prometa

f) 6. kategorija: storitve projektiranja premostitvenih objektov

Posamezna povpraševanja bodo lahko sofinancirana s strani sklada za podnebne spremembe (sofinanciranje EKO SKLAD), kohezijskih sredstev ali drugih sredstev sofinanciranja. 

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 28. Junij 2021