VGD Veščica -ureditev fasade in okolice

Kategorija: 

Javno naročanje
Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 30. 3. 2020 pod št. JN002047/2020-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:
VAŠKO GASILSKI DOM VEŠČICA - UREDITEV FASADE IN OKOLICE

Razpis je odprt do 20. 4. 2020 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 4. 2020 ob 10.01 uri na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrob...

Link Portal javnih naročil:

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=348289

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 20. April 2020