UREDITVE NA ULICI STANETA ROZMANA

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 24. 5. 2021 pod št. JN003344/2021-B01objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

Predmet naročila:

UREDITVE NA ULICI STANETA ROZMANA

 

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za »UREDITVE NA ULICI STANETA ROZMANA« na območju Mestne občine Murska Sobota.

Javno naročilo je razdeljeno na sklope in sicer

SKLOP 1: UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 1 FAZA

SKLOP 2: IZGRADNJA KANALIZACIJE

Ponudnik odda ponudbo za oba sklopa. Izbran bo ekonomsko najugodnejši ponudnik, ki bo dosegel največ točk na obeh skopih skupaj.

Rok za izvedbo naročila:

280 koledarskih dni od sklenitve pogodbe.

Rok za postavitev vprašanj

(datum, ura, naslov):

20. 6.2021

10:00

Portal javnih naročil

Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

28.6.2021

10:00

Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

28.6.2021

10:01

Uvedba v delo:

Predvidoma bo naročnik izvajalca uvedel v delo v 10 dneh.

 

Povezava do objave na Portalu javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=400185

Povezava do informacijskega sistema:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2842

Naložbo v prometno ureditev ulice Staneta Rozmana (sklop 1 Urejanje kolesarskih povezav – 1 faza) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naročnik je skladno z odgovorom na vprašanje z dne 14.6.2021 objavil spremembo razpisne dokumentacije z dne 16.6.2021, prosimo za upoštevanje.

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 28. Junij 2021