UREDITEV MESTNIH ULIC IN VODOVODNEGA OMREŽJA V MESTU MURSKA SOBOTA V LETU 2021

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 10. 5. 2021 pod št. JN00/2021-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

Predmet naročila:

UREDITEV MESTNIH ULIC IN VODOVODNEGA OMREŽJA V MESTU MURSKA SOBOTA V LETU 2021

 

  • obnova cestišča Mojstrska ulica v M.Soboti (JP 769 780-1)
  • obnova cestišča Prešernove ulice, v M.Soboti (LK 269730-1)
  • obnova cestišča Talanyijeve ulice, v M.Soboti (JP 769520-1)
  • sanacija/preplastitev stranskega kraka Razlagove, v M.Soboti (JP 769 050-1)
  • vodovodno omrežje v Mojstrski ulici, v M.Soboti
  • vodovodno omrežje v Prešernovi ulici, v M.Soboti
  • vodovodno omrežje v ulici Ob kanali, v M.Soboti
  • vodovodno omrežje v Talanyijevi ulici, v M.Soboti

 

Predvideva se fazna izvedba po posameznih ulicah, na način da bodo dostopi prebivalcev čim krajši čas moteni.

Rok za izvedbo naročila:

120 koledarskih dni od uvedbe v posel

Rok za postavitev vprašanj

(datum, ura, naslov):

19. 5.2021

10:00

Portal javnih naročil

Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

25.5.2021

27.5.2021

10:00

Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

25.5.2021

27.5.2021

10:01

Uvedba v delo:

Najpozneje v 10 dneh po podpisu pogodbe

 

Povezava do objave na Portalu javnih naročil:

 

Povezava do informacijskega sistema:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2355

Naročnik bo naknadno objavil Seznam materiala in opreme za vodovodno omrežje.

Naročnik je dodatno objavil Seznam materiala in opreme za vodovodno omrežje, prosimo za obvezno uporabo seznama.

 

Spoštovani
naročnik je na svoji spletni strani objavil popravek popisa del z dne 24.5.2021. Popravek se nanaša na seštevke označenih celic z rdečo barvo.
Popravki so bili v skupni rekapitulaciji UREDITEV MESTNIH ULIC,
- pod točko 5. Razna nepredvidena dela 3%, ni sešteval vseh točk po ulicah
- v delovnem listu PREPLASTITVE ULIC – PREŠERNOVA: točka 12. in 13. ni bilo vnesenih formul.
Naročnik je v ta namen podaljšal rok za oddajo ponudb ter rok za odpiranje ponudb.
Ponudnike naprošamo, da obvezno uporabijo nov popis del popravek 2021_05_24.
Rok za prijavo: 
četrtek, 27. Maj 2021