Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Predsednik

 •  

Člani

 • Tomaž TRAJBARIČ
 • Miran PODOJSTERŠEK
 • Zdenko ČAHUK
 • Dean FORJANIČ
 • Jože ŠKRILEC
 • Jože VEREN
 • Dejan KUHAR
 • dr. Hugo MAUČEC
 • doc. dr. Mitja SLAVINEC

 Pristojnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

 • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ranvi,
 • predlaga mestnem u svetu v sprejem porograme za varnost cestnega prometa in ustreze ukrepe za njihovo izvajanje,
 • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega promet na lokalni ravni, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzogjo v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.