SOIC MURSKA SOBOTA - UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE - ODSEK: OBMOČJE II. FAZA (izvedba 2021-2022)

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 12.8.2021 pod št. JN005531/2021-B01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila: 

SOIC MURSKA SOBOTA - UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE - ODSEK: OBMOČJE II. FAZA

(izvedba 2021-2022)

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Razpis je odprt do 14.9.2021 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14.9.2021 ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Naročilo je sofinancirano s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za prijavo: 
torek, 14. September 2021