Sodelovanje mestne občine v projektih spodbujanja kolesarjenja

 

Mestna občina Murska Sobota ima izdelan Načrt trajnostne mobilnosti.

 

Mestna občina Murska Sobota je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru izvedla evropski projekt BYPAD Platform, s pomočjo katerega je ocenila trenutno stanje kolesarske politike v občini.

Povezava

 

Skupaj s Centrom za zdravje in razvoj Murska Sobota je Mestna občina Murska Sobota sodelovala v projektu ACTIVE ACCESS katerega cilj je bil povečati uporabo kolesa ter  hoje za kratke vsakodnevne poti v lokalnem okolju.

Povezava

Na lokalni ravni je izdelan tudi Soboški kolesarski kažipot

 

Skupaj z RRA Mura in drugimi partnerji mestna občina sodeluje v evropskem projektu Mura Drava Bike, s katerim bo vzpostavljena Murska kolesarska pot.

Povezava

 

Mestna občina Murska Sobota je skupaj s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru sodelovala v evropskem projektu QUEST, katerega cilj je razvoj orodij za izračun in izboljšanje kvalitete trajnostnega transporta v centru mesta in se je tako pridružila več kot 45 mestom iz 13 evropskih držav, ki so že prejela certifikat in uporabljajo orodje QUEST.

Mestna občina Murska Sobota se je s prejemom certifikata zavezala, da bo v prihodnje še nadalje izvajala ukrepe za izboljšanje kakovosti javnega mestnega avtobusnega prometa in ukrepe za povečanje okolju prijaznih načinov potovanj, kot so hoja in kolesarjenje. Osnovni namen projekta QUEST je podpreti mesta pri njihovem resničnem prizadevanju za razvoj energetsko učinkovite in trajnostne mobilnosti. V ta namen je bila razvita metodologija QUEST, ki vključuje: pregled in ocenitev obstoječe prometne strategije, vključitev vseh ključnih deležnikov, oblikovanje načrta ukrepov in podelitev certifikata.

 

 

HIKING AND BIKING

 

Na območju Mestne občine Murska Sobota se je izvedel in zaključil projekt  Rekreacija v naravi – pohodništvo in kolesarjenje brez meja z akronimom Hiking & Biking. V Mestni občini Murska Sobota je nastal Park nordijske hoje v mestnem gozdu Fazanerija, skozi občino pa potekata tudi 42 km dolga kolesarska Pot užitka in dolga pohodniška pot Via Pomurje. V mestnem središču, kolesarskih počivališčih in na drugih lokacij so postavljene informacijske table s ponudbo rekreativnih poti na območju Mestne občine Murska Sobota in v njeni okolici.

 

Povezava

 

Projekt Martinova središča in evropska kulturna pot sv. Martina Tourskega oz. krajše VIA SAVARIA je sofinanciran iz OP SI-HU 2007-2013. Kulturna pot sv. Martina vzpostavlja čezmejno turistično ponudbo in povezuje turistične ponudnike v partnerskih regijah. Pot Sv. Martina se vije tudi skozi Mestno občino Murska Sobota, ki kot partner v projektu vzpostavlja informacijsko točko Sv. Martina v Soboškem gradu.