Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep o zaustavitvi javne dražbe

URAD ŽUPANA

 

 

 

Številka:   3502-0068/2020-5 (520)

Datum:      22.5.2020

 

 

Na podlagi 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), in dne 6.5.2020 objavljene javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota izdajam naslednji

 

 

 

S K L  E P

 

 

  1. Objavljena javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 1369/2 k.o. 105 – Murska Sobota,  ID znak parcela 105 1369/2,  se ustavi.

 

  1. Sklep velja z dnem sprejetja.

 

 

O b r a z l o ž i t e v :

 

Mestna občina Murska Sobota je na svetovnem spletu dne 6.5.2020 objavila javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota in sicer je bil predmet prodaje parc.št. 1369/2 k.o. 105 - Murska Sobota..

 

Komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Murska Sobota, je dne 22.5.2020 podala predlog županu, da se postopek javne dražbe za navedeno nepremičnino ustavi.

 

V skladu s točko II/8 javne dražbe si je Mestna občina Murska Sobota pridržala pravico, da na podlagi razpisa javne dražbe postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

 

S tem je izdaja sklepa utemeljena.

 

 

 

      dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                                ŽUPAN

 

Vložiti:

  • v zadevo.
Rok za prijavo: 
petek, 22. Maj 2020