Razpisi s področja stvarnega premoženja občine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka: 35280-0004/2020-1 (520)

Datum: 22.9.2020

 

 Mestna občina Murska Sobota na podlagi  52. člena v zvezi s 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

                                 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javna dražba za prodajo premičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja s premičnim  premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2020

 

javno dražbo

za prodajo premičnine v lasti  Mestne občine Murska Sobota

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka; 3528-0002/2020-36 (520)

Datum: 7.9.2020

 

Na podlagi 52. člena v zvezi s 64. členom  in 68. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja;

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka:

478-0013/2020-2 (530)

Datum:

02.9.2020

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka:

478-0006/2020-4 (550)

Datum:

24.8.2020

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddajo nepremičnine v najem

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka: 3502-0143/2020-1 (530)

Datum: 27.7.2020

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM

 

Javna dražba za prodajo premičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja s premičnim  premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2020

javno dražbo

za prodajo premičnine v lasti  Mestne občine Murska Sobota

 

Ponovljen postopek - povabila k oddaji ponudbe za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi prvega odst. 64. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja :

Ponovljen postopek -  povabila k oddaji ponudbe

za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota -

dela parc.št. 4937/3 k.o. Murska Sobota

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo oz. najem poslovnih prostorov

Na podlagi 52. člena v zvezi s 64. členom  in 68. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja;

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Ugotovitvena odločba

Mestna uprava

 

Številka:    3502-0084/2020-1 (550)

Datum:      3.6.2020

 

Strani