Javno naročanje

IZGRADNJA VEČNAMESKEGA OBJEKTA KROG – 2. FAZA

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 24. 9. 2020 pod št. JN005887/2020-W01objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila: IZGRADNJA VEČNAMESKEGA OBJEKTA KROG – 2. FAZA

Rok za postavitev vprašanj

(datum, ura, naslov):

2. 10. 2020

10:00

UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 1 FAZA - CTN

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 7. 8. 2020 pod št. JN004978/2020-B01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 1 faza - CTN (na odseku ob Lendavski ulici ter Zvezni ulici v Murski Soboti)

OBNOVA GRAJSKE DVORANE

aročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 29. 7. 2020 pod št. JN004793/2020-w01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:OBNOVA GRAJSKE DVORANE

OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA V CANKARJEVI ULICI NA ODSEKU OD SLOMŠKOVE DO SODNE ULICE

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 28. 7. 2020 pod št. JN004764/2020-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA V CANKARJEVI ULICI NA ODSEKU OD SLOMŠKOVE DO SODNE ULICE

NADZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA VAŠKEGA DOMA RAKIČAN – UREDITEV FASADE

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 20. 7. 2020 pod št. JN004583 /2020-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:OBNOVA GRAJSKE DVORANE

Zamenjava strešne kritine nad objektom Gledališče Park v Murski Soboti

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 15. 7. 2020 pod št. JN004475/2020-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

OBNOVA GRAJSKE DVORANE

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 26. 6. 2020 pod št. JN004099/2020-w01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:OBNOVA GRAJSKE DVORANE

OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 8. 5. 2020 pod št.

UREDITEV MESTNIH ULIC IN VODOVODNEGA OMREŽJA V MESTU MURSKA SOBOTA V LETU 2020

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 16. 4. 2020 pod št. JN002403/2020-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:
UREDITEV MESTNIH ULIC IN VODOVODNEGA OMREŽJA V MESTU MURSKA SOBOTA V LETU 2020

Razpis je odprt do 15.5. 2020 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 5. 2020 ob 10.01 uri na spletnem naslovu:

VGD Veščica -ureditev fasade in okolice

Javno naročanje
Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 30. 3. 2020 pod št. JN002047/2020-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:
VAŠKO GASILSKI DOM VEŠČICA - UREDITEV FASADE IN OKOLICE

Razpis je odprt do 20. 4. 2020 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 4. 2020 ob 10.01 uri na spletnem naslovu:

Strani