Promet, transport in trajnostna mobilnost

sreda, 6. Maj 2015 - 17:00
Moderator: 
Jože Veren

Sobota, kot si jo želimo, je skupen projekt vseh, ki v njej živimo, delamo in ustvarjamo. Promet je osnovno gibalo človeštva, saj zadovoljuje eno izmed najpomembnejših potreb ljudi. Promet zajema transport in operacije v zvezi s prevozom blaga ter potnikov in komunikacije. Trajnostna mobilnost zagotavlja učinkovito in enakopravno mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet.

Kaj lahko storimo za Mursko Soboto z vidika prometa? Kako zagotoviti večjo pretočnost v mestu? Kako izboljšati zrak? Kako vzpostaviti prometno mesto varno za gibalno ovirane, slepe in slabovidne, otroke, itd. in zagotoviti enakopravnost v prometu? Je Murska Sobota mesto prijazno avtomobilom? S katerimi ukrepi lahko zagotovimo, da bodo potrebe vsakogar po premikanju zadovoljene, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov? Kako zmanjšati negativni vpliv mobilnosti v smislu porabe energije in kakovosti okolja?

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri pripravi Trajnostne urbane strategije in prispevate k razvoju naše Sobote, kot si jo želimo.

Udeležite se sedme tematske delavnice Promet in transport ter trajnostna mobilnost, ki bo v sredo, 6. maja 2015, ob 17.00, v Pokrajinski in študijski knjižnici in jo bo vodil Jože Veren, dipl. inž. prom.