Projekt FATE

From Army to Entrepreneurship ('od vojske do podjetništva') ali kratko FATE je projekt, ki se izvaja v okviru programa Jugovzhodna Evropa, v katerem kot partnerski organizaciji iz Slovenije sodelujeta Mestna občina Murska Sobota in Regionalna razvojna agencija Mura. Projektno partnerstvo zajema predstavnike 8 držav iz JV Evrope (Slovenija, Italija, Madžarska, Hrvaška, BiH, Srbija, Romunija in Grčija). Projekt je za Pomurje kot tudi Slovenijo pomemben predvsem zaradi možnosti izkoriščanja opuščenih vojaških objektov za razvoj podjetništva.

Predstavniki inkubatorjev in tehnoloških parkov iz partnerskih držav so se v Sloveniji srečali novembra  2010, ko je bila organizirana mednarodna dvodnevna delavnica. Namen srečanja predstavnikov inkubatorjev in tehnoloških parkov je bil seznanitev z novimi pristopi pri razvoju podjetništva.

Mestna občina Murska Sobota pripravlja v sklopu projekta prostorske možnosti, ki bodo po preselitvi vojske v nove prostore omogočile transformacijo območja današnje vojašnice v druge namene. Območje vojašnice se zajeda v mestno jedro in je bilo v okviru natečaja v sklopu tega projekta že predmet prostorskih študij. Nastalo je 5 temeljnih predlogov rešitve prostora Lendavska sever, ki danes še aktualno vojaško območje umešča v ta prostor ter predlaga nove rešitve rabe območja, ko vojska na tem območju ne bo več prisotna.

Poleg promocijskih aktivnosti se bodo pripravile tudi strokovne podlage, kot so strategija razvoja območja, študija izvedljivosti in operativni program revitalizacije območja ter prostorski načrt in preliminarni koraki za bodoče potrebne infrastrukturne investicije. Aktivnosti so v teku, saj se projekt zaključuje v letu 2011.

Da bi o projektu čim bolje seznanili širšo strokovno javnost in občane, je bilo izvedeno veliko predstavitvenih aktivnosti. Utrinke si lahko ogledate v fotogaleriji "Predstavitve projekta FATE".

 

 FATE: Izmenjava regionalnih razvojnih praks

 

Strokovna podlaga za širše območje vojašnice Lendavska sever